Bli medlem / Adressförändring

Om din avsikt är att lägga till en epostadress, men dina uppgifter i övrigt är oförändrade, skriv

”Epost” i ÖVRIGT fältet

Om du önskar få Fanbäraren som eVersion i stället för en tryckt pappersversion, skriv

”Fanbäraren  eVersion” i ÖVRIGT fältet


* Obligatoriskt fält