Ange din e-post!

För att Gillet ska kunna hålla kontakt med sina medlemmar är det viktigt att vi har din e-post.

Genom att uppge er e-post får ni tillgång till det senaste innehållet från Fanbäraren. Ni får möjlighet att läsa såväl tidningen Fanbäraren som enskilda artiklar på alla digitala plattformar. Fanbäraren kommer även i fortsättningen att utkomma på papper men genom att uppge er e-post får ni fler möjligheter att läsa och även dela det innehåll ni tycker att är intressant.

Nylands Brigads Gille r.f. kommer också att börja sända mer information över e-post då posten i dagens läge har blivit dyrare och mindre pålitlig. Vi kommer att kontinuerligt skicka ut information till er, våra medlemmar om vad som är aktuellt i Gillet. Då vi börjar skicka mer av vår information via e-post så når den er snabbare och säkrare men samtidigt sparar vi också en slant. Genom detta kan vi bättre fullfölja Gillets syfte och stöda brigaden mera.