Välkommen till Nylands Brigads Gille rf

– eller som vi själv kallar oss, kort och gott: Gillet!

Vi är snart 2 000 medlemmar spridda över hela landet och allt fler ansöker om medlemskap. Alla vill vara med i Gillets viktigaste uppgift,  att stöda Nylands brigad i Dragsvik samt de beväringar som tjänstgör där. Idag har intresset för försvars- och säkerhetsfrågor ökat och det ökar även intresset för att komma med i Gillet.  Många lär känna oss via Facebook och Twitter men det är den här webbplatsen, GilleWebben, som är vårt viktigaste fönster utåt, vid sidan av tidningen Fanbäraren, som skickas till varje Gillemedlem som betalt sin medlemsavgift.

I år har vi sett till att brigaden fått ett nytt och funktionellt gym, så att alla beväringar och anställda på sin fritid, men även då det är tjänst, kan upprätthålla och förbättra sin fysiska kondition.

Gillet har även en egen båt, m/s Gyltö till sitt förfogande. Dess hemmahamn är Åbo och är avsedd att kunna utnyttjas av alla lokalavdelningar och medlemmar för utbildning och rekreation. M/s Gyltö ger möjlighet att erbjuda intressanta  aktiviteter i vår egen maritima miljö.

Om du inte redan är medlem – kom med! Du och dina vänner behövs – Nylands brigad behöver dej!

Kom med i Gillet – Ditt truppförbandsgille!

Nylands brigad – Ett truppförband inom Marinen – Merivoimat