Välkommen till Nylands Brigads Gille rf

– eller som vi själv kallar oss, kort och gott: Gillet!

Gillets viktigaste uppgift är att stöda Nylands brigad i Dragsvik samt de beväringar som tjänstgör där. Idag har intresset för försvars- och säkerhetsfrågor ökat och många lär känna oss via Facebook och Twitter men det är den här webbplatsen, GilleWebben, som är vårt viktigaste fönster utåt, vid sidan av tidningen Fanbäraren, som skickas till varje Gillemedlem som betalt sin medlemsavgift.

Gillet har en egen båt, m/s Gyltö till sitt förfogande. Dess hemmahamn är Lappvik och är avsedd att kunna utnyttjas av alla lokalavdelningar och medlemmar för utbildning och rekreation. M/s Gyltö ger möjlighet att erbjuda intressanta  aktiviteter i vår egen maritima miljö.

Om du inte redan är medlem – kom med! Du och dina vänner behövs – Nylands brigad behöver dej!

Kom med i Gillet – Ditt truppförbandsgille!

Nylands brigad – Ett truppförband inom Marinen – Merivoimat